TRẦN DZẠ LỮ


 

UỐNG RƯỢU DƯỚI TRĂNG
 

 

 

Dưới trăng uống rượu ring mnh
Khng em, thng chạp buồn rnh rập ti
V đu chiếc l mồ ci
Vẫn cn st lại giữa đời du min?
Ngươi xưa thương nhớ sao em
C như ti, gửi lng ln phm sầu?
Bn tay nu được g đu
Năm năm nước chảy qua cầu rồi sao ?
Dưới trăng uống nốt ba đo
Khng em, th cứ ngậm mu phai phi
Thm về bn Mẹ.Trời ơi!
Mắc chi ti phải lụy người thế gian ?


Trần Dzạ Lữ

 


 

art2all.net