TRẦN DZẠ LỮ

 

V

 

                        

 

V ngy lại thủng qua đm

V thương sang nhớ, để chuyn chở tnh

V lng đ rch ten ben

Em ơi! buồn cũ thắp đn tm nhau!

V nỗi vui,nu mộng đầu

V mi m đ rưng mu từ ly

V lun chiều lỗi cu thề

o xưa nhu bởi người đi khng về.

V dm em mảnh trăng kia

Chm trong sương muối tư bề khng anh!

V hồi chung nguyện thị thnh

Cha ơi! Con chc an lnh người xưa

V lm sao trọn cơn mơ

Yu người bới lược, gương chờ mối ai?

 

                                       Trần Dzạ Lữ

                                       ( SiGn thng 2 năm 2012 )

            

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net