Trần Dzạ Lữ

                                    

VAY NÓNG

 

  
Vay nóng một cuộc t́nh
Để mỗi ngày trả lăi
Bằng môi mắt chờ đợi
Bằng thương nhớ mông mênh!

Gió ban mai-tưởng em
Về bên đời thanh thản
Chiều sương chan chạng vạng
Bóng khói ngỡ là em…

Môi đón môi rất mềm
Tay đợi tay quấn quưt
Tim đợi tim-da diết
Hồn đợi hồn-loanh quanh…

Vay nóng thêm tuổi tên
Hai đứa ghép làm một
Sẽ dễ dàng thưa thốt
Khi xóa bản ngă ḿnh!

Vậy mà-em-không –em
Bên trời chim bay tuốt
Anh về lại vay nốt
Nỗi buồn để ăn riêng…

Trần Dzạ Lữ
( SàiG̣n cuối tháng 9 năm 2011)

 

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net