TRẦN DZẠ LỮ


 

V Ề
 

Tôi sẽ về thăm lại chùa xưa
Để thấy áo nâu ṣng ai mặc
Nghe câu kinh rửa đời lang bạt
Quên chuyện buồn nhân thế đảo điên…


Nơi cây đa biết ngộ thơ thiền
Sa di hành tŕ đêm vô lượng
Ngọn phong vân né ngày ơn phước
B́nh minh ch́a rẽ quạt lương duyên…


Tôi sẽ về đứng trước hàng hiên
Gọi ơn cha, nhắc t́nh của mẹ
Nắng trong vườn canh tân hương quế
Trưa th́ thầm điệu lư- chim-quyên !


Lời ru cũ chưa khi nào quên:
…Uống lưng bát nước để đi t́m
Ca dao


Trần Dzạ Lữ
 


 

art2all.net