Trần Dzạ Lữ

                                    

XA

Tặng Ng Quang Hiển

 

Người vẫn l biển khơi

Ti vẫn l ni thẳm

Cột hai đầu mơ mộng

Vẫn khng ha niềm vui

 

Như l sừng với đui

Chẳng bao giờ l một

Thương ai m thưa thốt

Cũng như gi bay rồi!

 

Đồng sng m dị mộng

Xa xt qu người ơi

Về đi về đi thi

Sng tm bờ chi nữa ?

 

Nối tnh chi, lần lữa

Cũng sẽ như con tu

Bỏ sn ga quạnh quẽ

Bỏ trầu nhớ thương cau

 

Về đi, nhưng về đu

Khi tnh đang ha đ?

Đm nay nơi trời lạ

Ti,người cn chim bao

 

Trần Dzạ Lữ

( SiGn thng 8 na9m 2011 )

 

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net