Trần Dzạ Lữ

 

XIÊU   L̉NG
 

Đâu ngờ cái lúm đồng tiền

Níu tôi ở lại với miền t́nh yêu

Tuổi trời đă được bao nhiêu

Mà hương sắc ấy làm xiêu ḷng này?

Qua cầu biết gặp đắng cay

Cũng hăm hở bước, cũng bày biện vui…

Đồng tiền má trái – Trời ơi !

Khiến tôi mất ngủ, khiến người tương tư!

Một mai em có qua đ̣

Th́ tôi ra bến đếm đo nỗi buồn …

 

TRẦN DZẠ LỮ

Ngày 07tháng 05 năm 2008

 

 

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net