Trần Dzạ Lữ

                                    

XIN LỖI NGƯỜI XƯA

 

  

Bốn mươi năm cất giữ một mối tnh
Rất ngờ ngợ em vẫn chờ vẫn đợi
Ngọn thu phong của ngy no thổi tới
Anh lật la ra khỏi bến uyn ương

Bao nhiu năm cứ dong ruổi trn đường
Đu c biết lng em cời chung thủy?
Em thả tc bồng bềnh rồi cứ nghĩ
Cột tnh anh rất đắm đuối yu thương !

Đu c biết em khng đi lấy chồng
Ở xứ trc đếm thời gian qua vội
Cu thơ cũ em đọc hoi đến nỗi
Bn lng giềng thấm tha giọng thương mong

Chỉ đến khi anh như hổ tm rừng
Bướm chợt yu hoa một ngy rất nhớ
Sự thật phơi by nn anh luớ quớ
Nhận ra mnh sao qu đổi v tm !

Bốn mươi năm gip mi một tấm lng
Anh sửng sờ khi biết mnh c lỗi
Nhận tin em, chợt lng đau như cắt
Nơi pha tnh anh đứng lại ăn năn

Trần Dzạ Lữ
( SiGn cuối thng 9 năm 2011)

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net