TRẦN DZẠ LỮ


 

YU CHNG (*)
 

 

 

Tc bạc rồi vẫn yu chng mới lạ
Ở bn ni tui tơm tớp bn t
Sng c ph chờ nh mắt đ m
Tối giăng mng ngng liu-trai-ch-dị !


Chẳng thấy o, chỉ thấy đm lạ hỉ
o tm m rồi ? Tm cả tri tim tui
Buồn chảy ngược rồi lại cứ chảy xui
Để một chắc(**) bn chiều lng tắc tị !


Tc bạc rồi vẫn thm đi tri kỷ
Nn thơ say nghing ngửa dưới trăng thu
O hy ngut mần chi cho tội rứa
o giang hồ tơi tả chẳng ai khu


Mnh dị m, khi soi chiếc gương đau
Răng tnh lỡ một lần , lo muốn chết
O qua sng ai đời ( ***)rồi cũng biệt
Ngoi lui m , dị tượng đ phơi sầu?


Yu chng chi, khi biết giếng rất su
Dy gu ni lm răng m thả tới?
Hận cao xanh , tui một đời mn mỏi
Yu ai rồi cng cuối nt chim bao

 


Trần Dzạ Lữ


( *) Yu chng tiếng Huế l yu ln, khng cng khai
(**) , Một chắc: Một mnh.
(***) Ai đời: Ai ngờ

 

art2all.net