Trần Dzạ Lữ

 

Y Ê U    D Ạ I

 

 

 

                                                Cả đời sao dại dột

                                                Cứ yêu-người-không-yêu ?

                                                Chuyến xe đời xuôi ngược

                                                Để về bến cô liêu…

 

                                                Cứ đi qua hiểm nghèo

                                                Tưởng thiên đường kề cận

                                                Mở ḷng nghe lận đận

                                                Tiếng thời gian hắt hiu!

 

                                                Làm thuyền không bến neo

                                                Làm trăng nơi cô quạnh

                                                Cứ yêu-người-không-yêu

                                                Trắng tay và sầu hận…

 

                                                Cuộc t́nh xưa lỡ vận

                                                Bóng t́nh nay mù mờ

                                                Ôm tim về chốn cũ

                                                Nghe mưa mà dại khờ…

 

                                                Lặng lẽ nh́n hoa nở

                                                Mường tượng bờ môi em

                                                Lại đau đường thương nhớ

                                                Mây bay-Đâu t́nh bền ?

 

                                                Trần Dzạ Lữ

                                                ( Tháng 5 năm 2010 )

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net