TRẦN THOẠI NGUYN
 

 

ĐM NGUYỆN CẦU

 


 

Xin chia sẻ cng cc bạn nỗi sầu đau giữa Ma Đại dịch Covid, khi lặng hồn nghe Tiếng Kn Đồng của Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn thổi Tiễn Đưa Hồn Người La Khỏi Xc tại bệnh viện D Chiến, Si Gn đm 24/7/2021!


i! Chiều dần tn phai
Chung ngn nguyện hồn ai
Gio đường cao soi bng
Đm dương gian đọa đy.

Đm nguyện cầu hoen mi
Lệ sầu rơi! Biệt ly!
Hồn ai la khỏi xc
Lặng lẽ buồn thin di!

Thế gian Lẽ V Thường
Kiếp người bao đau thương!
Biết đu l tai vạ
Giữa Đại dịch tai ương.

Thượng Đế chết từ khuya
Phật mầu nhiệm chẳng về !
Kn tiễn đưa ai on
Đm nguyện cầu l th!

Đy bệnh viện D Chiến
Khun mặt Đm Tử Thần
Nhn loại Ma Covid
Tiếng kn đồng sầu vang!

i! Si Gn của ti
Đm Nguyện Cầu im hơi.
Sầu sinh ly tử biệt
Đm dương gian ngậm ngi!

TRẦN THOẠI NGUYN

 

_____

Tiếng kn Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn trong Đm Nguyện Cầu tại Bệnh viện D Chiến Si Gn.
Link:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2366673066810724&id=100004041620666

 

https://www.youtube.com/watch?v=CVpPvIfvESw

 

 

~~oOo~~

 

art2all.net