Tuệ NgaNỬA V̉NG CHIÊM BAO

 
Từ trong Khoảng, Lặng ! mênh mông
T́m hoài vẫn một chữ Không ! ngại ngờ,
T́m hoài ! Thơ vẫn ... Lại Thơ !
Một ḍng Mây nổi, lặng lờ Chiêm Bao ...

Đem Thơ, Thả Suối Hoa Đào
Mang mang tâm sự ... Thơ vào Hư Không
Thuyền Nan ... Dặm mỏi bụi hồng
Luân Hồi Thơ ! Thả, Nửa Ṿng Chiêm Bao !

Đỉnh Trời Cao, Đỉnh Trời Cao,
Chỉ nghe Gió thoảng xạc xào Gió bay
Mùa Xuân ! Sao lại heo may !
Tôi mơ tiếng hát xum vầy đoàn viên ...

Tôi Mơ, Mẹ Tụng Kinh Hiền,
Ḥa B́nh Thế Giới B́nh Yên Xuân Hồng !
Kinh Hiền bát ngát tầng không
Mùa Xuân Nhân Ái Muôn ḷng Nở Hoa ...Tuệ Nga
Oregon Vào Xuân
Tân Sửu 2021.