tranh  Vơ Công Liêm

ĐAM MÊ / PASSIONATE

Khổ 15” X 22” Trên giấy cứng. Acrylics+House-paint+Oilstick. vcl#1552016

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net