thanh trí

 

Merry Christmas

 

CẢM ĐỀ
TRANH GIÁNG SINH CỦA HỌA SĨ THANH TRÍ


Vọng Noel

Hoa Trời bừng nở trong mắt thánh
Chúa xuống trần gian máu lệ nầy
Nhân thế thiên thần chung khổ hạnh
Trái tim nhân ái Chúa là đây

 
Trần Kiêm Đoàn

 

 

 

 

Merry Christmas Sacramento 1988

 

 

Tranh Thanh Tri’ – Sơn Dầu Trên  b.

(sưu tâp của nhà Ngoại Giao Đoàn Ba Lan- SÀi g̉n tháng giêng 1986 )

 

 

tranh

art2all.net