Đặng Đức Cường

Album 23 : Ma sen

 

Xin bấm vo những ảnh dưới đy để xem lớn hơn

 

 

 

Trang nhiếp ảnh

art2all.net