Nguyễn Ngọc Danh

Album 37 - Thi ảnh V Đề

Xin bấm vo những hnh dưới đy để xem thi ảnh :

 

 

              Thi ảnh 1 & 2

 
 

Bước thời gian - Gt chn như
Khởi từ sng thế -Đến từ v ngn
Gieo trong hạt bụi nỗi buồn
Chiều chiều ra đứng bn cồn liễu xanh


 

              Thi ảnh 3 & 4
 

Qua trung g cửa trăng t
Mượn hoa cng Phật- hỏi tr Lo Trang
Ma Thu gh Động Hoa Vng
Chờ Em bng hạc -uống trn tm hư

 


              Thi ảnh 5 & 6
 

Bng em ngoi ci xa m
Hồn ta lau sậy vật vờ bến mơ
Em về chở hết vần thơ
Nhnh sầu thục nữ qua bờ Kinh hoa


Ngọc Danh

 

 

art2all.net