Photo V Thạnh Văn

Album 60 : Gin mướp đắng

Xin bấm vo những hnh dưới đy để xem từng ảnh lớn hơn :

                   

Hoặc ko chuột xuống để xem ton album :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

art2all.net