V Văn Cần

 

Dharamsala

dharamsala slide show

l thư hnh hương - dharamsala

l thư hnh hương - bồ đề đạo trng

 

Xin bấm ln hnh để xem lớn hơn

 

Trang nhiếp ảnh

art2all.net