Thanh Nguyên

 

hoa1

chim

mùa thu

hoa2

quả

chân dung

chân dung 2

sắc vị

quê nhà

chốn xưa

 

 

sắc màu thiên nhiên 1

sắc màu thiên nhiên 2

 

nguồn sống

một góc thiên nhiên

góc vườn

 

 

bướm hoa

 

Thu 2012

 

 

Bên nhau

Cây trái quê nhà

sắc vị

quê nhà 2

Sắc màu san hô

Thiên thần nhỏ

trên ḍng thời gian

 

 

chân dung #3

 

 

quanh ta

 

 

Sông nước miền Nam

Cây trái miền nam

 

 

sắc màu cuộc sống

 

 

mùa thu đi qua

 

cánh đồng hoa

 

sinh vật biển

 

Hoa xuân

 

 

Hương vị ngày Tết

Sắc màu thiên nhiên #3

Sắc màu thiên nhiên #4

 

Hoa #4

 

hoa tú cầu

 

trái bốn mùa

 

lựu, đào, cẩm chướng

 

hoa giấy

 

 

pensée

 

 

lá thu

 

Hoa

dâm bụt

 

 

chân dung #4

 

Hoa quỳnh

 

Hoa mẫu đơn

 

Xuân Đinh Dậu

 

Bướm xuân

Sắc màu thiên nhiên #5

 

chân dung #5

 

bướm hoa #2

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*