ng hữu hng

 

TNH THU

 

Thơ Hướng Dương

Nhạc Ng Hữu Hng

Ca sĩ : Nguyễn Hải

Ha m v guitar:  Minh Đạo

o C Tm thực hiện video

 

 

 

 

TNH THU
Thn mến tặng DĐ " NHTB "


Ma thu đang khe khẽ
Về trong mắt em nu
Bao yu thương trở lại
Như giy pht ban đầu

Thu đi đu về đu
Trần gian no ai biết
Người đi đu về đu
Sau ma thu ly biệt

Thu vng trong nỗi nhớ
Thu khơi những giọt sầu
Một khoảnh khắc bn nhau
M tnh thu đọng mi

Hy chờ em thu nh
Ta sẽ mi bn nhau
Đa yu thương đang nở
Trong mắt em nhiệm mầu .

October 1, 2011
Hướng Dương

 

 

 

art2all.net