ng hữu hng

 

 

NHẠC :

 

Xao lng ( Nhạc v lời : Trần Tuấn Linh & Hồng Thy)

 

 

 

 

 

 

 

chn trần

 

art2all.net