art2all.net & chân trần

ân cần giới thiệu

 

 

ĐAN TÂM

 

PHẠM NGỌC LƯ

 

 

 

...Chong đèn thức với mưa khuya

Hồn thơ xác chữ đầm đ́a mưa xanh

Mộng con mộng lớn tan tành

Chỉ c̣n bút mực đan thanh tươi màu ...

(chỉ c̣n đan tâm - trang 107)

 

"Theo tôi, nhà thơ = lăng mạn + cô đơn + bi thương + kiêu hănh ; trong đó, "cô đơn" là thuộc từ bi thảm nhất . Chính trong cái cô đơn cùng cực, tôi thấy ḿnh chết, ra đi và đă viết :

 

Tâm hồn bật một tiếng kêu

Vỡ ra lênh láng giữa chiều tang thương

Âm ba đồng vọng mười phương

Có ai thiên cổ đoạn trường hồi âm ?

Tay ai nâng nhẹ phù thân ?

D́u tôi đi giữa phù trầm khổ đau

Tôi và nước mắt d́u nhau

Bơi qua bể khổ muôn màu nhấp nhô

Tôi và cát bụi ngu ngơ

Bay quanh trời đất đợi giờ tương sinh "

 

( thư riêng PNL gởi Nguyễn Lệ Uyên 27.10.2002 )

(Đan Tâm , trang 112 - 113)

 

           

   

 

 

thơ Phạm Ngọc Lư

Thư Ấn Quán phát hành

 

tŕnh bày :

Nguyên Minh

Trần Hoài Thư

Phạm Văn Nhàn

 tranh Thân Trọng Minh

 Lê Kư Thương

thư pháp Hồ Công Khanh

chân dung Phạm Ngọc Lư của Đỗ Toàn

 

 

Chỉ dành tặng thân hữu . Không bán

 

 

 

 

thơ Phạm Ngọc Lư

chantran

art2all.net