PHẠM NGỌC LƯ

 

(1946 - 2017)

 

 

 

 

đọc Đề Thơ Trước Mộ Thanh Xuân

-Trần Kiêm Đoàn

 

NHỎ NHOI HẠT BỤI

-Khuất Đẩu

 

NGHĨ VỀ THƠ PHẠM NGỌC LƯ

-Cung Tích Biền

 

PHẠM NGỌC LƯ, NGƯỜI VẪN GIỮ LỬA CHO NỀN VĂN HỌC MIỀN NAM

-Đỗ Trường

 

 

 

Ảo mộng

Bâng khuâng mùa rụng

Biên Cương Hành

Biệt Cố Nhân

Cảm Ngộ

Chân Trần

Ch́m xuồng bóng ngày xưa

Cồn Xanh

Cuốc Đất Mà Chơi

Cuồng mộng

 

Đề Thơ Trước Mộ Thanh Xuân

Đề Tranh Xuân Nữ

Gởi Kiều Nữ Vô Danh

Hải Vân

Huế Ngày Về

Lên Núi Đề Thơ

Lập Thu

Mộng

Mây nổi

Năm mươi năm

Ngày Xưa An-Cựu

Niệm Đặng Dung

Nhớ làng

Phù Dung

Sóng Vỗ

Thất

Thu Niệm

Thu Ẩm Hoàng Hoa

Thuyền lá

Thuyền quyên

Tiếng Ngô đồng

Trở về Phá Tam Giang

Về

Vô Thanh

 

 

Sách :

Đan Tâm

Mây Nổi

 

 

 

 

chantran

 

art2all.net