cao hữu điền

 

 

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

CÙNG GIA Đ̀NH

 

HỌA SĨ ĐINH CƯỜNG

 

 

Cao Hữu Điền & Ái Anh

 

Sông Hương, Chiều 11 tháng 1, 2016

 

 

 

Đinh Cường, Cao Hữu Điền, Bửu Ư

( 22 tháng 11, 2013)

 

 

 

Tưởng niệm Đinh Cường

 

chân trần

art2all.net