Khê Kinh Kha
 

CD NGỦ ĐI EM

Thơ Nhạc Khê Kinh Kha

 

Cần có Adobe Flash Player để nghe được nhạc trên a2a.

Không nghe được nhạc, xin vào đây để tải nhạc về

 

T̀NH SẦU HOÀNG NGỌC - HOÀNG QUÂN

 

 

 

T̀NH SẦU HOÀNG NGỌC


1.
ôi mất rồi
những tháng ngày
tôi với người
trong t́nh dấu yêu
người t́nh ơi
đến bao giờ
đến bao giờ
tôi mới được gần em
năm tháng dài
chân bước hoài
đi giữa đời
nhưng ḷng khó nguôi
người t́nh ơi
vẫn muôn đời
vẫn muôn đời
em sống măi ḷng tôi

xa em
tôi biết những ngày buồn thương
xa em
tôi mất những nụ hôn thơm
xa em
tôi cũng héo hon đời ḿnh
Hoàng Ngọc ơi
từng đêm tôi uống lệ buồn
làm sao, làm sao tôi uống hết
nỗi ḷng nhớ em
từ nay,
trên khắp con đường
có người yêu muộn cuồng điên giữa đời

2.
tôi khóc hoài
theo tháng ngày
tôi réo gọi
tên người dấu yêu
Hoàng Ngọc ơi
cách muôn trùng
cách muôn trùng
tôi khóc gọi từng đêm

như lá vàng
như nỗi hờn
rơi giữa hồn
trăm ngh́n xót thương
Hoàng Ngọc ơi
nhớ thương này
nhớ thương này
sẽ giết chết hồn tôi

xa em
tôi biết những ngày buồn thương
xa em
tôi mất những nụ hôn thơm
xa em
tôi cũng héo hon đời ḿnh
Hoàng Ngọc ơi
từng đêm tôi uống lệ buồn
làm sao, làm sao tôi uống hết
nỗi ḷng nhớ em
từ nay,
trên khắp con đường
có người yêu muộn cuồng điên giữa đời


khêkinhkha