Khê Kinh Kha
 

CD NGỦ ĐI EM

Thơ Nhạc Khê Kinh Kha

 

 

T́nh yêu  -  Quỳnh Lan  đọc

1. T́nh thu yếu đuối - Diệu Hiền

2. T́nh sầu Hoàng Ngọc - Hoàng Quân

3. T́nh c̣n mưa bay - Quỳnh Lan

4. Nụ Quỳnh Lan - Hoàng Quân

5. Có lẽ anh yêu em - Hoàng Quân

6. Yêu em đi anh - Diệu Hiền

7. Trưng Vương t́nh sầu - Quỳnh Lan

8. V́ em Hà Nội yêu - Hoàng Quân

9. Nụ t́nh - Thụy Long

10. Ngủ đi em - Quỳnh Lan

11. Nụ hôn ngày xưa - Xuân Phú

12. Tan vỡ sao đành - Diệu Hiền