Khc Dương

Cần c Adobe Flash Player để nghe được nhạc trn a2a
Khng nghe được, xin nhấn vo tựa đề để tải về

em mi l hai mươi tuổi

Thơ Quang Dũng

Nhạc Khc Dương

Tiếng ht Camille Huyền


em mi l hai mươi tuổi
anh mi l ma xanh xưa
những cy ổi thơm ngy ấy
v chm hoa ngu mưa thu

tc anh đ thnh my trắng
mắt em dng thời gian qua
em tuổi hai mươi
yu anh ho hiệp

ơi con đường xưa những ma trt l
cnh bng mồ ci, cổng cũ ru phong đợi người
bỏ em anh đi, đường hai mươi năm
di bao chia ly, di bao chia ly!

sng ơi di sao, rộng ơi biển cả
thi em nước mắt đừng rơi l ch
c những vợ chồng khng l trăm năm
m tnh yu thương vẫn như

em mi l hai mươi tuổi
anh mi l ma xanh xưa...
 

  

 

CD Huyền cầm

trang Khc Dương

 

art2all.net