Khc Dương

Cần c Adobe Flash Player để nghe được nhạc trn a2a
Khng nghe được, xin nhấn vo tựa đề để tải về

v ư ờ n   x ư a

Thơ : L Ngọc Thuận

Nhạc : Khc Dương

Tiếng ht : Camille Huyền


chiều trong khu vườn xưa
bạn b quanh bạn rượu
biết tm em nơi nao
buổi chợ chiều buồn thiu

chiều trong khu vườn xưa
bạn b quanh bạn rượu
bn dng sng Lu
cuộn vo đời tịch liu

anh theo cơn mưa về
tm em ma hạ cũ
cơn sng no đong đưa
tiếng ht mềm như mưa

ai đu hay hạ về
tri nhn lồng chưa ngọt
anh vc mộng ra sng
nhn ha thnh sầu đng
 

 

 

CD Huyền cầm

trang Khc Dương

 

art2all.net