Khc Dương

 

 

kể chuyện trăng tn

thơ : đỗ hồng ngọc

nhạc : khc dương

tiếng ht : camille huyền

 

 

Nước từ đu đến, nước tri về đu

Nước từ đu đến, nước tri về đu

Từ con suối nhỏ, từ ging sng su

Từ khe ni lở, từ dưới nhịp cầu

 

Nước từ đu đến, nước tri về đu

Nước từ đu đến, nước tri về đu

Từ con thc lũ, từ hạt mưa rơi

Từ cơn gi thỏang, từ ln my tri

 

Từ hơi biển mặn, từ pha mặt trời

Nước vẫn mun đời, khng đi chẳng đến

Nước vẫn mun đời, vẫn xui về khơi

Ai người nỡ hỏi, nước tri về đu

 

Nước từ trong mắt, nước xui về tim

Em từ duyn kiếp tri về đời anh

Tnh tự tm đến, tri qua đời nhau

Tnh tự mun kiếp, tri vo ngn sau

 

 

CD Huyền cầm

trang Khc Dương

 

art2all.net