Cần có Adobe Flash Player để nghe được nhạc

Không nghe được, xin nhấn vào tựa đề để tải về:

 

TRẦM HƯƠNG ĐỐT

 

Nhạc và lời :

Bửu Bác

 

Ḥa âm phối khí :

Đặng Ngọc Phú-Ḥa

& Trương Ngọc Chiến

 

Trầm hương đốt,

xông ngát mười phương
Nguyện nguyện kính đức Nghiêm Từ vô lượng
Cầu cầu xin chứng tâm thành chúng con
Vần vần khói kết mây lành cúng dường
Đạo nhiệm mầu đă lan truyền nơi cùng nơi
Nhờ chân lư chúng sanh đều thoát luân hồi
Đồng quy kính quỳ dưới đài sen
Dâng hoa thơm tinh khiết mầu thắm tươi cành
Đài quang minh xem huy hoàng trang nghiêm
Ơn mười phương Điều Ngự hào quang an lành
Nh́n Đạo uyển chuyển soi khắp cùng quần sanh
Phật Đạo đồng cùng nhau tu tinh tấn mau viên thành


Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

 

cd đạo ca

Trang Khúc Dương

art2all.net