Nguyễn Tm Hn

TNH KHC 1 :

 

Bng Khung - Xun Ph

Tưởng l giấc mơ - Thụy Long

Ti vẫn đy - Mỹ Dung

Cũng may - Quang Minh

Em đ đi - Xun Ph

Vng Trời Kỷ Niệm - Quang Minh

Sỏi Đ Ngy Ng - Mỹ Dung

Lắng cung đn - Bch Tuyền

Vương vấn - Thụy Long

Khc nhạc tnh - Quang Minh

Khc m si - Xun Ph

Tiếng ơi - Đăng Tuấn

 

blog nguyễn tm hn

nhạc nguyễn tm hn

art2all.net