Vivian Nhã Trang

 

 

 

 

Mẹ buông tay

Như ngọn cỏ mềm

Trên biển Caribbean

Vũ Trụ của Em

 

 

 

trang Nhã-Trang

art2all.net