Ca khc NGUYỄN TƯ TRIỆT

 

 

KHC HT TIỀU PHU 2011

 

 

   

 

 

1. Su su, dậy đi thi - Bch Phượng

2. Khc ht tiều phu - Đức Minh

3. Những vng xe - Tiến Đạt

4. Như l mưa xa - Thu Hiền

5. Sầu đng trước ng - Đức Tuấn

6. Mu thời gian (thơ Đon Ph Tứ) - Thủy Huyền

7. Lặng lẽ trăng tri - Đức Minh

8. Cn đ niềm tin ( thơ Hong T Thch) - Đức Tuấn

9. Sao khuya - Bảo Yến

10. Xanh ngt mầu trời - Hằng, Sương, Trang

11. Mỗi lc qua đi - Tuyết Dung

12. Hồ thin nga - Bảo Yến

 

 

 

Trang Nguyễn Tư Triệt

www.art2all.net