NGUYỄN TƯ TRIỆT

 

   

 

 

Cht nắng ngậm ngi

Cn đ niềm tin

Cuối ng hong thnh (yt)

Mu thời gian

Như l mưa xa

Những vng xe

Sầu đng trước ng (yt)

Su Su, dậy đi thi (yt)

Xun xa qu

 

 

KHC HT TIỀU PHU 2013

KHC HT TIỀU PHU 2011

KHC HT TIỀU PHU 2003-1

KHC HT TIỀU PHU 2003-2

 

 

 

http://chantran.art2all.net

 

www.art2all.net