NGUYỄN TƯ TRIỆT

 

   

 

 

Cht nắng ngậm ngi

Cn đ niềm tin

Mu thời gian

Như l mưa xa

Những vng xe

Sầu đng trước ng

Xun xa qu

 

 

KHC HT TIỀU PHU 2013

KHC HT TIỀU PHU 2011

KHC HT TIỀU PHU 2003-1

KHC HT TIỀU PHU 2003-2

 

 

 

http://chantran.art2all.net

 

www.art2all.net