NGUYỄN TƯ TRIỆT

 

SẦU ĐNG TRƯỚC NG

 

Nhạc v lời : Nguyễn Tư Triệt

Tiếng ht : Đức Tuấn

 

 

 

 

~~oOo~~

 

 

Nhạc v lời : Nguyễn Tư Triệt

Tiếng ht : Minh Thanh

 

 

 

Nhớ hm no hẹn em đến chơi

Gi mơn hoa sầu đng trước ng

Con bướm bay nhỏ cnh xinh xinh

Trong vườn anh dịu cơn gi chiều

 

Khi nắng vng về khuất chn my

Hoa sầu đng tm về giấc ngủ

Con bướm nhỏ bỏ vườn ln cy

Anh một mnh ng vắng xt xa

 

Rồi những chiều trong đời qua đi

Cy sầu đng trong ta cn đ

Mấy ma ra bng đợi chờ đầu ng xưa

 

Nhưng chn em chần chờ khng lại

Hương soan bay một thời thơ dại

Theo mỗi năm sầu đng trổ hoa

 

 

~~oo))((oo~~

 

 

www.art2all.net