Phạm Phước Nghĩa

Để nghe nhạc trên a2a, xin download Adobe Flash Player

Không nghe được nhạc, xin nhấn vào tựa đề để tải về

 

KINH CHIỀU ( Phan Thu)

Nhạc và lời : Phạm Phước Nghĩa
Ca sĩ: Phan Thu
Ḥa âm phối khí: Dương Cầm

 

 

 

KINH CHIỀU ( David)

Ca sĩ: Solomon David
Ḥa âm phối khí: Hoàng Anh

 

 

 

Lao xao, lao xao chiều.
Lao xao, lao xao khánh buông hơ ơh ơh hơ.
Nghiêng nghiêng, nghiêng nghiêng chiều. 
Nghiêng nghiêng mái chùa xưa.

Nam mô nam mô Thiên Thủ Thiên Nhăn
Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni

Nam mô hắt ra 
Đát na Đà ra a da da.

Niết bàn trên cao, 
Trần gian mộng mị.
Tương sinh tương khắc ,
ác tâm thiện tâm 
ơh ơh ơh hơ ơh ơh hơ. 
Cơi Phật bao dung, 
cơi -cơi -cơi Phật bao dung, 
ḷng ta rộng mở.
Trăm năm phù du trăm năm trả lại, 

Kinh cầu xa xa , 
trăm năm nghiêng bóng ơh ơh hơ.
Nghiêng ḍng Hương xanh , 
nghiêng con đ̣ nhỏ, 
nghiêng mảnh trăng non 
đêm dài mộng mị, 
nghiêng đôi vai gánh...
cơi trần đêm đêm.

 

 

 

 

 

art2all.net