Phạm Phước Nghĩa

Để nghe nhạc trên a2a, xin download Adobe Flash Player

Không nghe được nhạc, xin nhấn vào tựa đề để tải về

 

MỐI T̀NH SƠN NỮ
 

Nhạc: Phạm Phước Nghĩa

Ư thơ: Bs Chrưm Thanh Ṿm

Ca sĩ : Mai Lê

 

Ngày mới, tranh Mai Quư Ngọc

( Nguồn : krongblah.blogspot.com)

 


 

 

 

 

art2all.net