TRẦN QUANG LỘC

Để nghe được nhạc, xin download Adobe Flash Player

Khi cuộc chiến đi qua

Nhạc Trần Quang Lộc

Tác giả tŕnh bày

 

  

 

 

 

Một người lính Mỹ thăm lại Củ Chi

Khom lưng trong địa đạo thấy ǵ và nghĩ ǵ

Một người dũng sĩ tóc giờ đă trắng

Mời nhau uống rượu ở trên cánh đồng

 

Bàng hoàng luyến nhớ thăm lại cảnh xưa

Bao đau thương tàn rồi uống mừng ngày thanh b́nh

Một thời nước mắt thôi th́ quên hết

Để những cháu con biết thời ḥa b́nh

 

Biết bao nhiêu lính Mỹ đă chết trên đất nầy

Biết bao nhiêu dân Việt thân xác vùi trong cây

Cả hai cùng lặng lẽ khi nh́n vào mắt nhau

Có cái ǵ thức dậy giống như là nỗi đau

 

Gịng đời chớp mắt những chuyện được thua

Khi quay lưng ngồi lại thấy yên vui tấm ḷng

T́nh người thắm thiết từ ḍng máu nóng

Để những yêu thương nuôi măi cuộc đời dài

 

 

 

trang Trần Quang Lộc

 

chân trần

 

art2all.net