nhm nghệ sĩ chn trần

m  n h ạ c

 

Để nghe được nhạc, xin download Adobe Flash Player

 

trần quang lộc

 

Chỉ cần

Cho ti lại từ đầu

C những chiều rất lạ

C phải em ma thu H Nội

Cn tiếng ht gởi người ( Trần Quang Lộc)

Cn tiếng ht gởi người ( Duy Trc)

Em đ xa ti

Em mi đi tm

Giữa tiệc đời

Khi cuộc chiến đi qua

L rơi cuối chiều

Một ngy như hm nay

Nơi đ l qu hương

Qu hương xa vời

Thư gởi hồn thơ dại

Trong dng em ngồi

Trở về với mẹ ta thi

Vầng trăng của mẹ

Về đy nghe em

Về đứng bn chiều

 

 

 

Tiếng ht Trần Quang Lộc :

 

 

chn trần

 

art2all.net