nhm nghệ sĩ chn trần

m  n h ạ c

 

 

trần quang lộc

 

(1949 - 2020)

Vĩnh biệt Nhạc sĩ Trần Quang Lộc  ( Nguyễn Ph Yn )

Tiễn biệt Trần Quang Lộc  ( Hong Xun Sơn )

 

 

 

NHẠC:

 

Chỉ cần

Cho ti lại từ đầu ( Trần Quang Lộc)

Cho ti lại từ đầu  ( Tăng Bảo Thiều )

C những chiều rất lạ

C phải em ma thu H Nội

Cn tiếng ht gởi người ( Trần Quang Lộc)

Cn tiếng ht gởi người ( Duy Trc)

Em đ xa ti

Em mi đi tm

Giữa tiệc đời

Khi cuộc chiến đi qua

L rơi cuối chiều

Một ngy như hm nay

Ma xun ni với Em

Nơi đ l qu hương

Qu hương xa vời

Thư gởi hồn thơ dại

Trong dng em ngồi

Trở về với mẹ ta thi

Vầng trăng của mẹ

Về đy nghe em

Về đứng bn chiều

 

 

 

Tiếng ht Trần Quang Lộc :

Qua những nhạc phẩm của Cao Hữu Điền, Hong Ngọc Đức v Hong Xun Giang

 

chn trần

 

art2all.net