TRẦN QUANG LỘC

TRỞ VỀ VỚI MẸ TA THI

thơ : Đồng Đức Bổn
Nhạc : Trần Quang Lộc

 Trở về với mẹ ta thi
Giữa bao la một khoảng trời đắng cay
Mẹ khng cn nữa để gầy

Gi khng cn nữa để say tc buồn
Gi la khung cửa bn song
Mắt mẹ kh lệ mỏi mn nhớ thương
Chiều ra đầu ng để chờ
Tc bay trắng xo bn bờ tịch liu
Người khng cn dại để khn
Nhớ thương rồi cũng vi chn tc mềm
Ti cn nhớ hay đ qun
o nu mẹ vẫn bạc bn nắng trời
Trở về với mẹ ta thi

 

 

 

trang Trần Quang Lộc

 

chn trần

 

art2all.net