Vn Chu

 

 

 

 

 

CN NHAU

DẠ QUỲNH HƯƠNG

Đ XANH ( Thu Vng & Vn Chu )

ĐA HOA V THƯỜNG

ĐƯỜNG EM ĐI

GIẤC MƠ TRƯA

KHI MU NẮNG TẮT

L RƠI

LNG TI

LỜI MẸ RU ( Thu Vng & Vn Chu )

LỜI RU B MỚM NNG NIU ( Vn Chu )

LỜI RU B MỚM NNG NIU ( Thu Vng & Vn Chu )

TC MAI SỢI VẮN SỢI DI ( Vn Chu & Đng Triều)

TUỔI THƠ ( Thu Vng v Vn Chu )

 

 

 

 

 

art2all.net