art2all.net

 

TƯỞNG NIỆM

NỮ SĨ HONG HƯƠNG TRANG

(1938 - 2020 )

 

 

 

VỚI BAO KỶ NIỆM

Thanh Tr

 

 

Thương qu Diệm Phương, với bao kỷ niệm
Từ thuở mới vo Trường Cao Đẳng Mỹ Thụt Huế
Giờ đy Phương đ ra đi
Nỗi Buồn kh qun, nước mắt đong đẩy
Nguyện Cầu Hương Hồn Diệm Phương Sớm vể Ci Phật
Xin chia buồn cng Gia Đnh Diệm Phương

 

Thanh Tr

Sacramento, California

 

~~oOo~~