PS

 

C h i ề u
 

 


Biển lu rồi biển khng nổi sng.
Tnh lu rồi tnh cũng thi reo
Anh đến chi cho gi r ro
Sng chợt nổi x bờ nghing ng!?

Đ lu rồi ni đồi hối hả
Chiều khi buồn, sng phủ mu sương
Anh đến chi, my vướng tơ vương
Cứ l đ treo trn ngọn cỏ

Thc từ lu khng cất cu h
Để cung đn ma xun lạc điệu
Anh chợt đến một chiều huyền diệu
Ha vang ln khc ht tnh yu!!!

PS

 

 

trang PS

art2all.net