PS

 

 

cảm xc cnh c

chiều

chờ thu

em ơi buồn m chi

gi biệt

hạ cho anh

hai nửa sắc mu

hy khc đi anh

hiện hữu ma h

hương vị phan rang

khi anh chưa đến

lời ru lục bt

mắc cạn

mối tnh huyền thoại

ma vng hanh cn khng ?

nước l / tnh ơi!

qu hương nỗi nhớ

suy ngẫm

ta về

thắt nt

tnh em / tnh ơi

tương tư

vay

xin hy gip ti

 

 

art2all.net