PS

 

GI BIỆT

  

Ci hm em gi biệt anh  

L đm trăng chếch vng hanh mắt ng  

Người đi xa, ti đi xa  

Vầng trăng đơn lẻ tri qua bến sầu

Thế l nhớ. Tm nơi đu ?  

Ti mơ, mơ nối chiếc cầu se tơ  

V rồi thơ cứ l thơ  

Khuất anh từ ấy, by giờ mất anh...

 

PS[snhphạm]

 

 

trang PS

art2all.net