PS

Khi Anh chưa đến


Núi cao bao nhiêu ngọn
Suối bao nhiêu vực sâu
Khi mà anh chưa đến
Ai biết đâu là đâu!

Nước trong xanh ḍng suối
Trải mưa nắng bao đời
Khi mà anh chưa đến
Ai biết ḍng đầy vơi

Tim đập bao nhiêu nhịp
Thở...bao nhiêu mỗi ngày
Khi mà anh chưa đến
Ai biết đâu mà hay!

Tứ ánh nh́n đắm đuối
Run rẩy từ đôi tay
Khi mà anh chưa đến
Ai biết đâu mà say!

Nếu một ngày anh đến
Cho dù anh lại đi
Ít ra em cũng biết
Hát bài ca chia ly!!!

PS
 

 

trang PS

art2all.net