PS

 

LỜI  RU  LỤC  BÁT

 

 


 

Ta từ thăng bỗng xuống trầm. 
Từ trong số phận mà nhầm vô biên!
Gặp người.. mưa gió đảo điên.
Hồn ta phách lạc mấy phiên luân hồi

Anh là ai? Người t́nh ơi!
Phải chăng kiếp trước.. một đời trong ta
Người là mật đắng đậm đà
Hay là ta đă mù loà khi yêu..

Chiều nay gió biển thổi nhiều.
Lời ru lục bát hát điều vu vơ..
Tơ trời buộc chặt thành thơ
Đôi mi ướt đẫm khép hờ tương tư!!!

 

 

trang PS

art2all.net