PS

 

TA VỀ

Ta về
Mang chút hương đồng
Ngày đê mê giấc
T́nh nồng buông lơi

Ta về
Lặng tiếng im hơi
Đợi đêm mộng mỵ
Ngắm trời đầy sao

Ta về
Rừng vẫy tay chào
Ngàn con bướm lượn
Bay vào lối thu

Ta về
Từ cơi hoang vu
Bước oan khiên
Cũng mịt mù
Khói sương
PS

 

 

trang PS

art2all.net