PS

 

Thắt nút

 

 

Thắt nút những nỗi buồn 
Con chuồn chuồn cơng t́nh yêu mỏi cánh 
Hành trang em mang theo 
Em buộc nhớ thương 
Không c̣n là ước mơ cổ tích 
Một chàng hoàng tử, 
nhặt chiếc hài công chúa bỏ sau lưng. 

Em đứng thẳng người 
... bước về phía b́nh minh. 
Khẽ lật ngược màn đêm 
... cho bầu trời rực sáng 
Tháng ngày c̣n anh, tháng ngày c̣n tất cả 
Dẫu đôi khi môi mềm 
có lúc 
mặn cay cay.... 
 

 

trang PS

art2all.net