Đặng Tiến

 

VŨ TRỤ THƠ  II

thơ trong thời chiến

 

Thư ấn quán 2008 *

 

 

 

1. Thơ miền nam trong thời chiến **

2. Đời và nhạc Trịnh Công Sơn

3. Trịnh Công Sơn, tiếng hát ḥa b́nh

4. Độc cô Thanh Tâm Tuyền

5. Vũ Hữu Định, t́nh ca lỡ vận

6. Thơ học tṛ - Nguyễn Nho Sa Mạc

7. Nguyễn Bắc Sơn

8. Từ Thế Mộng - Một đời thường

9. Thái Tuấn - Họa sĩ thi nhân

10. Bùi Giáng

11. Bùi Giáng - Nguồn xuân

12. Vũ Hoàng Chương

13. Thơ Xuân Vũ Hoàng Chương

14. Đọc thơ Nguyễn Xuân Thiệp

 

* Liên lạc :  Thư Ấn Quán

                   P.O Box 58

                   South Bound Brook, NJ 08880

                   U.S.A

                   tranhoaithu@verizon.net

 

** Thơ Miền Nam trong thời chiến I

 

 

Trang Đặng Tiến

Art2all.net