hoa ct phan văn

 

 

BNH AN XUN

 

Lực vũ trụ v cng v hạn bao la
Với mọi vật đều đ được cn bằng!

Nếu chỉ c một neutron anh v electron em
Chng ta bị ht st nhau đ tan biến từ lu
Như lực ht chỉ c một quả đất v chỉ c một mặt trời.

Nhưng vũ trụ bao la nhiều mặt trời, tri đất v ...
m dương xen kẻ trong hệ thin h,
Lực ht đẩy đ được cn bằng.
Mọi sinh vật-con người-quốc gia -thế giới đ được hi ha lực v tồn tại.

D trăm mặt trời thẳng hng dn ngang
Thế giới vẫn an lnh tự tại
Như tnh xun bnh an bất tận.

Hoa Ct Phan Văn
(24/02/2014) 
art2all.net